Den Lutherske Bekjennelseskirke

Jordens salt og verdens lys

Preken på Alle helgens dag, av pastor Egil Edvardsen

Matteus 5,13-16

Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene.

    Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

 

Fotografier som ikke er kreditert tilhører: Kjell Petter Bakken  –  © 2014