Bibelhelg

Virksund kursuscenter, Danmark, 23-24 mars 2013

Tilbake

Bibelen og vitenskapen

Bibeltime ved Seth Erlandsson.

Å se livet som et hellig kall

Bibeltime ved Øyvind Edvardsen.

”Jeg skammer meg ikke over evangeliet”

Bibeltime ved Egil Edvardsen.

Kveldsgudstjeneste 23. mars

Ved Lars Gunnarsson

Gud som historiens herre

Bibeltime ved Seth Erlandsson.

Evangeliet og pietismen

Bibeltime ved Tor Jakob Welde.

Bønnen – vår samtale med Gud

Bibeltime ved Øyvind Edvardsen.

Kveldsgudstjeneste 24. mars

Ved Ingvar Adriansson