Den Lutherske Bekjennelseskirke

© Depositphotos

De kristnes seierssang

 

Preken på 1. påskedag, av pastor Egil Edvardsen

 

 

1. Korinterbrev 15,53-57

For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet:

      Døden er oppslukt, seieren vunnet.

      Død, hvor er din brodd?

      Død, hvor er din seier?

Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!

     Prekenarkiv

     Bibeltimer og foredrag