Den Lutherske Bekjennelseskirke

© Depositphotos

Den rette gudsdyrkelse

Preken på 8. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen

 

Markus 7,1-16

Fariseerne og noen skriftlærde som var kommet fra Jerusalem, samlet seg om Jesus.   De la merke til at noen av disiplene hans spiste med urene hender, det vil si uten å skylle dem.  For fariseerne, og jøder i det hele tatt, spiser ikke før de har helt en håndfull vann over hendene, i lydighet mot overleveringen fra de gamle.  Og når de kommer fra torget, spiser de ikke noe uten å ha tatt et renselsesbad. De har også mange andre skikker som de har overtatt og overholder, som å dyppe krus og kar og kobberkjeler i vann.  Derfor spurte fariseerne og de skriftlærde ham: «Hvorfor følger ikke disiplene dine overleveringen fra de gamle, men spiser med urene hender?»  Da sa Jesus: «Jesaja profeterte rett om dere hyklere, slik det står skrevet:

           Dette folket ærer meg med leppene,

           men hjertet er langt borte fra meg.

           Forgjeves dyrker de meg,

           for det de lærer, er menneskebud.

Dere har forlatt Guds bud, men holder fast på menneskers overlevering.»

     Og han sa til dem: «Ja, dere får det fint til! Dere avskaffer Guds bud for å innføre deres egen overlevering! For Moses sa: ‘Hedre din far og din mor’, og: ‘Den som bruker onde ord mot far eller mor, skal dø’. Men dere godkjenner likevel at noen sier til sin far eller mor: ‘Det du skulle hatt av meg til hjelp, skal være en korban’ – det betyr en gave til tempelet. Da hindrer dere ham i å gjøre noe for far eller mor. Slik setter dere Guds ord ut av kraft av hensyn til den overlevering dere har mottatt og gitt videre. Og mye annet av samme slag gjør dere.»

    Han kalte igjen folket til seg og sa: «Hør på meg alle, og forstå! Ikke noe av det som kommer inn i mennesket utenfra, kan gjøre det urent. Nei, det er det som går ut fra mennesket, som gjør mennesket urent. Om noen har ører å høre med, så hør!»

     Prekenarkiv

     Bibeltimer og foredrag