Den Lutherske Bekjennelseskirke

Den rette klokskap

Preken på 2. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen

Lukas 14,25-35

Store folkeskarer fulgte med Jesus, og han vendte seg til dem og sa:

    «Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel.

    Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det vil koste, for å se om han har penger nok til å fullføre det? For har han lagt grunnmuren, men ikke makter å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det, gjøre narr av ham og si: ‘Denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke å fullføre det.’ Eller om en konge vil dra i krig mot en annen konge, setter han seg ikke da først ned og tenker over om han med sine ti tusen mann er sterk nok til å møte den andre, som kommer mot ham med tjue tusen? Og er han ikke det, sender han menn av sted for å be om fred mens fienden ennå er langt borte.

    Slik er det altså: Ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier.

    Salt er en god ting. Men hvis også saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli salt igjen? Det kan ikke brukes, verken i jord eller gjødsel, det er bare til å kaste.

        Den som har ører å høre med, hør!»

 

Fotografier som ikke er kreditert tilhører: Kjell Petter Bakken  –  © 2014