Den Lutherske Bekjennelseskirke

Den rette lovsangen

Preken på Maria budskapsdag, av pastor Egil Edvardsen

 

Lukas 1,46-55

 

Da sa Maria: «Min sjel opphøyer Herren,

og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.

 

For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.

Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,

 

for store ting har han gjort mot meg,

han, den mektige; hellig er hans navn.

 

Fra slekt til slekt varer hans miskunn

over dem som frykter ham.

 

Han gjorde storverk med sin sterke arm;

han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet.

 

Han støtte herskere ned fra tronen

og løftet opp de lave.

 

Han mettet de sultne med gode gaver,

men sendte de rike tomhendte fra seg.

 

Han tok seg av Israel, sin tjener,

og husket på sin miskunn

 

slik han lovet våre fedre,

Abraham og hans ætt, til evig tid.»

     Prekenarkiv

     Bibeltimer og foredrag