Den Lutherske Bekjennelseskirke

Det nye Jerusalem

Preken på søndag før Domssøndag, av pastor Egil Edvardsen

Åpenbaringen 21,9-27

9 En av de sju englene som hadde de sju skålene, fylt av de sju siste plagene, kom bort til meg og sa: «Kom, jeg skal vise deg bruden, Lammets hustru.»

10 I Ånden førte han meg opp på et stort og høyt fjell og viste meg den hellige byen, Jerusalem. Den kom ned fra himmelen, fra Gud.

11 Byen hadde Guds herlighet og strålte som den kosteligste edelsten, som krystallklar jaspis.

12 Den hadde en stor og høy mur med tolv porter, og ved dem sto tolv engler. På portene var det skrevet navn, det var navnene til Israelsfolkets tolv stammer.

13 Tre porter vendte mot øst, tre mot nord, tre mot sør og tre mot vest.

14 Bymuren hadde tolv grunnsteiner, og på dem var det skrevet tolv navn, det var navnene til Lammets tolv apostler.

15 Han som talte med meg, hadde en målestang av gull. Med den skulle han måle byen og dens porter og murer.

16 Byen var bygd som en firkant, og den var like lang som den var bred. Med målestangen målte han byen: Den var 12 000 stadier lang og like bred og høy.

17 Han målte også bymuren: Den var 144 alen høy etter menneskenes mål, som også er englenes mål.

18 Muren var bygd av jaspis, og byen selv var av rent gull, lik det klareste glass.

19 Grunnsteinene i bymuren var prydet med edelstener av alle slag. Den første grunnsteinen var av jaspis, den andre var av safir, den tredje av kalsedon, den fjerde av smaragd,

20 den femte av sardonyks, den sjette av karneol, den sjuende av krysolitt, den åttende av beryll, den niende av topas, den tiende av krysopras, den ellevte av hyasint, den tolvte av ametyst.

21 De tolv portene var tolv perler, hver port laget av en eneste perle. Gaten gjennom byen var av rent gull, gjennomsiktig som glass.

22 Noe tempel så jeg ikke i byen, for Herren Gud, Den allmektige, og Lammet er dens tempel.

23 Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over den, og Lammet er dens lys.

24 Folkene skal vandre i lyset fra byen, og jordens konger skal føre sine rikdommer dit.

25 Byens porter skal aldri stenges etter dagen, for natt skal det ikke være der.

26 Alt det dyrebare og verdifulle folkene eier, skal de føre inn i den.

27 Men noe urent skal aldri komme inn i byen, ingen som gjør motbydelige ting eller farer med løgn, bare de som er skrevet inn i livets bok hos Lammet.

 

Fotografier som ikke er kreditert tilhører: Kjell Petter Bakken  –  © 2014