Den Lutherske Bekjennelseskirke

     Last ned preken som mp3 fil

Evig liv i eie hos Gud

Preken på Vingårdssøndag 2013 av pastor Øyvind Edvardsen

 

Har du gjort store offer i livet for å følge Jesus? Møter du motstand for din tro og bekjennelse? I lys av Jesu offer blir våre offer ganske små. Det er hans offer som frelser. Og det er bare når hans kors er vårt eneste håp at vi har evig liv i eie hos Gud.

 

 

Matteus 19,27-30

Da tok Peter til orde og sa: «Hva så med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?»  Jesus sa til dem: «Sannelig, jeg sier dere: Når verden skal fødes på ny, og Menneske­sønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer.  Og enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkrer for mitt navns skyld, skal få mangedobbelt igjen og få evig liv i eie.  Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste skal bli de første.

 

 

Fotografier som ikke er kreditert tilhører: Kjell Petter Bakken  –  © 2014