Den Lutherske Bekjennelseskirke

Evig liv

 

Preken på 16. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Øyvind Edvardsen

 

Johannes 11,32-45

 

     Prekenarkiv

     Bibeltimer og foredrag