Den Lutherske Bekjennelseskirke

© Depositphotos

Frelsen er nær

Tale av stud. theol. David Edvardsen på  Såmannssøndagen

Salme 85,9-14

Jeg vil høre hva Gud Herren sier.

    For han forkynner fred til sitt folk,

    til sine trofaste,

    – bare de ikke vender tilbake til dårskap!

    Ja, hans frelse er nær for dem som frykter ham,

    for at herlighet skal bo i landet vårt.

    Miskunn og sannhet skal møte hverandre,

    rettferd og fred skal kysse hverandre.

    Sannhet skal spire opp av jorden

    og rettferd se ned fra himmelen.

    Herren skal gi det som godt er,

    og landet vårt skal bære sin grøde.

    Rettferd går foran

    når han drar fram.

 

     Prekenarkiv

     Bibeltimer og foredrag