Den Lutherske Bekjennelseskirke

Gud holder sine løfter

 

Preken på døperen Johannes' dag, av pastor Egil Edvardsen

 

Lukas 1,57-80

 

     Prekenarkiv

     Bibeltimer og foredrag