Marianne Mortensen. www.gallerisela.dk

     Den Lutherske Bekjennelseskirke

Gud bevarer oss fra det onde
ved sitt ord

 

Preken på 4. søndag etter påske, av pastor Øyvind Edvardsen

 

Gud gir oss sitt eget ord som er sannhet, han helliger oss i sannheten som er hans ord. Han helliger oss i vissheten om at alt som står i Bibelen er den hele og fulle sannhet. Troen på dette gir han oss gjennom sitt ord.

Johannes 17,9-17

Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Alt mitt er ditt, og det som er ditt, er mitt, og jeg er forherliget gjennom dem. Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navn du har gitt meg, så de kan være ett, likesom vi er ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navn du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt, uten den ene som hørte fortapelsen til, så Skriften skulle bli oppfylt. Nå kommer jeg til deg. Men dette sier jeg mens jeg er i verden, for at de kan eie min glede i fullt mål. Jeg har gitt dem ditt ord. Men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten; ditt ord er sannhet. Likesom du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden.

 

Fotografier som ikke er kreditert tilhører: Kjell Petter Bakken  –  © 2014