Den Lutherske Bekjennelseskirke

"Herre, hvem skal vi gå til?"

 

Preken på 10. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Tor Jakob Welde

 

 

Joh 6,66-71

Etter dette trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Da spurte Jesus de tolv: «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige.» Da sa Jesus til dem: «Har jeg ikke utvalgt dere tolv? Og en av dere er en djevel!» Han sa dette om Judas, sønn av Simon Iskariot. For han skulle forråde Jesus, og han var en av de tolv.

     Prekenarkiv

     Bibeltimer og foredrag