Den Lutherske Bekjennelseskirke

     Last ned preken som mp3 fil

Herskap og tjenere

Av pastor Tor Jakob Welde

 

Er vi forberedt på Herrens gjenkomst? Vil han finne tjenerne våkne og klare til å ta imot ham når han kommer?

 

Lukas 12,35-40

Spenn beltet om livet og hold lampene tent! Vær lik tjenere som venter sin herre hjem fra bryllupsfest og står klar til å lukke opp for ham så snart han kommer og banker på.  Lykkelige er de tjenere som herren finner våkne når han kommer! Sannelig, jeg sier dere: Han skal binde opp kjortelen, la dem gå til bords og selv gå fram og tjene dem.  Ja, lykkelige er de som han finner våkne, selv om han ikke kommer før i andre eller tredje nattevakt.

    Men det skal dere vite: Dersom husherren visste i hvilken time tyven kom, ville han ikke la ham bryte seg inn i huset. Vær forberedt, dere også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.

 

Fotografier som ikke er kreditert tilhører: Kjell Petter Bakken  –  © 2014