Den Lutherske Bekjennelseskirke

     Last ned preken som mp3 fil

Hold fast på ordet

Preken av pastor Egil Edvardsen

 

Bibelen er ingen hvilken som helst bok. Den inneholder evangeliet om din og min frelse. Derfor hold fast på Bibelen! Bruk den! La ordet få rikelig plass hos deg!

 

2 Pet 1,19-21

Derfor står også profetordet desto fastere for oss. Dette ord bør dere ha for øye, for det er lik en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. For aldri er noen profeti båret fram fordi et menneske ville det; men drevet av Den Hellige Ånd talte mennesker ord fra Gud.

 

Fotografier som ikke er kreditert tilhører: Kjell Petter Bakken  –  © 2014