Marianne Mortensen. www.gallerisela.dk

     Den Lutherske Bekjennelseskirke

Hva betyr Jesu opphøyelse
for deg?

 

Preken på 3. søndag etter påske, av pastor Egil Edvardsen

Johannes 17, 1-8

Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa:

   «Far, timen er kommet. Herliggjør din Sønn, så Sønnen kan herliggjøre deg. For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham.  Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. Jeg herliggjorde deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre. Far, gi meg nå din herlighet, den herligheten som jeg hadde hos deg før verden ble til.

   Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg fra verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet de at alt som du har gitt meg, er fra deg. For jeg har gitt dem de ord du ga meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg er gått ut fra deg, og de har trodd at du har sendt meg.

 

Fotografier som ikke er kreditert tilhører: Kjell Petter Bakken  –  © 2014