Den Lutherske Bekjennelseskirke

     Last ned preken som mp3 fil

Hva er dette for slags tale?

Preken på 3. søndag i faste 2013, av pastor Tor Jakob Welde.

 

Guds ord er ikke "bare ord", men levende og virkekraftig. Det skaper hva det nevner. Det driver ondskapens åndehær på flukt.

 

 

Lukas 4,31-37

Jesus tok veien ned til Kapernaum, en by i Galilea. Han underviste dem på sabbaten, og de var slått av undring over hans lære, for han talte med myndighet. I synagogen var det en mann som hadde en ond og uren ånd. Han satte i å rope av all kraft: «Hva vil du oss, Jesus fra Nasaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er: Guds Hellige!» Men Jesus truet den og sa: «Ti stille og far ut av ham!» Den onde ånden rev mannen over ende midt iblant dem og fór ut av ham, men uten å skade ham. Alle ble forferdet, og de sa til hverandre: «Hva er dette for slags tale? Med makt og myndighet befaler han de urene åndene, og de farer ut.» Og ryktet om ham spredte seg overalt i omegnen.

 

Fotografier som ikke er kreditert tilhører: Kjell Petter Bakken  –  © 2014