©: NASA

     Den Lutherske Bekjennelseskirke

Hvor er Jesus?

Preken på Kristi himmelfartsdag, av pastor Tor Jakob Welde.

 

 

Joh 17,24-26

"Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige Far, verden kjenner deg ikke. Men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem og jeg selv kan være i dem."

 

 

 

Fotografier som ikke er kreditert tilhører: Kjell Petter Bakken  –  © 2014