Den Lutherske Bekjennelseskirke

Hvordan skal de troende betrakte sin pastor?

 

Preken av pastor Egil Edvardsen -
Tredje søndag i advent

 

1 Kor 4,1-5

Så skal dere se på oss som Kristi tjenere og forvaltere av Guds mysterier.  Av forvaltere kreves det at de viser troskap.  Men for meg betyr det ingenting om jeg blir dømt av dere eller av noen menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer.  For jeg vet ikke om noe galt jeg har gjort. Men jeg er ikke dermed frikjent, for Herren er den som dømmer meg.  Døm derfor ikke før tiden, før Herren kommer. Han skal få fram i lyset det som er skjult i mørket, og avsløre hjertets tanker. Da skal Gud gi enhver den ros han har fortjent.

     Prekenarkiv

     Bibeltimer og foredrag