Den Lutherske Bekjennelseskirke

Det er alltid én som ber for oss

 

Preken på 5. søndag etter påske, av pastor Egil Edvardsen

 

 

Johannes 17, 18-23

Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges i sannheten.

    Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg.

 

Fotografier som ikke er kreditert tilhører: Kjell Petter Bakken  –  © 2014