Den Lutherske Bekjennelseskirke

Jesus tar imot syndere

 

Preken på 3. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen

 

 

Mattes 9,9-13

Derfra gikk Jesus videre og fikk se en mann som satt på tollboden. Han het Matteus. Jesus sa til ham: «Følg meg!» Og han reiste seg og fulgte ham.

Senere var Jesus gjest i huset. Det kom også mange tollere og syndere og var sammen med Jesus og disiplene hans til bords. Dette så fariseerne, og de sa til disiplene: «Hvorfor spiser mesteren deres sammen med tollere og syndere?» Men Jesus hørte det og sa: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå og lær hva dette betyr:

           Det er barmhjertighet jeg vil ha,

           ikke offer.

Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.»

William Brassey Hole. 1846-1917.

     Prekenarkiv

     Bibeltimer og foredrag