Marianne Mortensen. www.gallerisela.dk

     Den Lutherske Bekjennelseskirke

«Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»

 

Langfredagspreken av pastor Tor Jakob Welde.

 

Vi fór alle vill som sauer,

vi vendte oss hver sin vei.

Men skylden som vi alle hadde,

lot Herren ramme ham. (Jes 53,6)

 

Matt 27,45-46

Fra den sjette time hvilte et mørke over hele landet, helt til den niende time. Ved den niende time ropte Jesus med høy røst: «Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det betyr: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»

 

 

Fotografier som ikke er kreditert tilhører: Kjell Petter Bakken  –  © 2014