Den Lutherske Bekjennelseskirke

Marianne Mortensen. www.gallerisela.dk

Liv i overflod

 

Preken på 2. søndag etter påske, av pastor Egil Edvardsen

 

Johannes 10,1-10

«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver.  Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene.  Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut.  Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans.  Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme.»  Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente.

     Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene.  Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem.  Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.

 

     Prekenarkiv

     Bibeltimer og foredrag