Den Lutherske Bekjennelseskirke

Loven oppfylt

 

Preken av pastor Tor Jakob Welde

6. søndag etter Treenighetssøndag.

 

Episteltekst: Rom 3,21-31

Evangelietekst: Matt 5,20-26

Prekentekst: Matt 5,17-19

 

"Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle." Matt 5,17

 

 

Fotografier som ikke er kreditert tilhører: Kjell Petter Bakken  –  © 2014