Den Lutherske Bekjennelseskirke

Lyset har kommet

Preken på Kristi åpenbaringsdag,
av pastor Egil Edvardsen

Jesaia 60,1-6

Reis deg, bli lys!

For lyset ditt kommer,

Herrens herlighet går opp over deg.

Se, mørke dekker jorden,

skodde dekker folkene.

Men over deg går Herren opp,

hans herlighet viser seg over deg.

Folkeslag skal gå mot ditt lys,

konger gå mot din soloppgang.

Løft blikket, se deg omkring!

Alle samler seg og kommer til deg.

Sønnene dine kommer fra det fjerne,

døtrene dine blir båret på armen.

Da skal du se det og stråle,

hjertet skal skjelve og svulme.

For havets skatter blir dine,

folkeslagenes rikdom kommer til deg.

Kameler i mengde dekker deg,

kamelfoler fra Midjan og Efa.

Alle fra Saba kommer,

gull og røkelse har de med seg,

de forkynner Herrens pris.

     Prekenarkiv

     Bibeltimer og foredrag