Den Lutherske Bekjennelseskirke

Den hellige Mikaels dag

 

Preken om englene,

av pastor Tor Jakob Welde.

 

 

Fotografier som ikke er kreditert tilhører: Kjell Petter Bakken  –  © 2014