Den Lutherske Bekjennelseskirke

Jesus Kristus

er i går og i dag den samme, ja, til evig tid!

Preken på nyttårsdag av pastor Egil Edvardsen

     Prekenarkiv

     Bibeltimer og foredrag