Den Lutherske Bekjennelseskirke

Rydd veien!

Preken på 3. søndag i advent, av pastor Tor Jakob Welde

 

Lukas 3,1-6

I keiser Tiberius' femtende regjeringsår, mens Pontius Pilatus var lands­høvding i Judea og Herodes var landsfyrste over Galilea, hans bror Filip over Iturea og Trakonitis, og Lysanias over Abilene, og mens Annas og Kaifas var øversteprester, da kom Guds ord til Johannes, Sakarjas sønn, i ødemarken. Og han dro rundt i hele landet omkring Jordan og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene, som det står skrevet i boken med profeten Jesajas ord:

En røst roper i ødemarken:

Rydd Herrens vei,

gjør hans stier rette!

Hver dal skal fylles,

hvert fjell og hver haug skal senkes.

De krokete veier skal bli rette,

de steinete stier jevne.

Og alle mennesker skal se Guds frelse.

 

Fotografier som ikke er kreditert tilhører: Kjell Petter Bakken  –  © 2014