Den Lutherske Bekjennelseskirke

Lucas Cranach den eldre

Som et lite barn

Preken av pastor Tor Jakob Welde på 1. søndag etter
Kristi åpenbaringsdag.

 

Markus 10,13-16

De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.

 

     Prekenarkiv

     Bibeltimer og foredrag