Den Lutherske Bekjennelseskirke

Uten meg kan dere ingen ting gjøre

 

Pinsedagspreken av pastor Tor Jakob Welde.

Johannes 15,4-5

Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.

 

 

Fotografier som ikke er kreditert tilhører: Kjell Petter Bakken  –  © 2014