Adam, Kristus og rettferdig­gjørelsen i Rom 5,18

Bibeltime ved John Vieths (USA)

Tolk: Egil Edvardsen