Kirkemøte 2019

Tema: "De siste tider"

Utsyn Misjonssenter, Finnøy
26.-28 juli 2019

Foredrag ved Egil Edvardsen –
Profetienes oppfyllelse i de siste tider

Foredrag ved Keith Wessel – «Tusenårsriket»

Les Keith Wessels foredrag i norsk oversettelse samtidig

som du hører foredraget.

Klikk her

Preken ved kveldsgudstjeneste av Bjarte Edvardsen

Morgenandakt ved David Edvardsen

Foredrag ved David Edvardsen – Israel og endetiden

Kveldsandakt ved Tor Jakob Welde

Foredrag ved Tor Jakob Welde – Salmedikteren Paul Gerhardt

 

Klikk her

Preken: Keith Wessel
(tolket av Egil Edvardsen)

 

Klikk her