Den sunne, kristne familien

Bibeltime ved John Vieths (USA)

Tolk: Egil Edvardsen