Video

Lydopptak

Kirkemøte 2013 – lydfiler

Adam, Kristus og rettferdig­gjørelsen i Rom 5,18

Bibeltime ved John Vieths (USA)

Tolk: Egil Edvardsen

Den sunne, kristne familien

Bibeltime ved John Vieths (USA)

Tolk: Egil Edvardsen

Abrahams barn

Bibeltime ved Ola Österbacka (Finland)

Årvåkne forvaltere

Preken ved Tor Jakob Welde